Колектив

1

Росица Илиева Радушева

Директор

2

Мария Валентинова Христова

Заместник директор

3

Галина Иванова Недялкова

Ст.учител - 3 кл

4

Йоанна Йорданова

Учител - 3 кл.

5

Мариана Боянова Атанасова

Ст.учител -4 кл. 

6

Галина Андреева Стоянова

Ст.учител - 4 кл. 

7

Росинка Христова Христова

Ст.учител - 1 кл. 

8

Тонка Маринова ДимитроваСт.учител - 1 кл.

9

Виолета Христова МариноваСт.учител - подготвителна група

10

Галина Маринова Христова

Ст.учител - 2 кл.

11

Стефанка Методиева Димитрова

Ст.учител, преподавател математика и физика и астрономия

12

Стоянка Иванова Захариева

Ст.учител, преподавател  история и цивилизация

13

Ганка Тодорова Никова

Ст.учител, преподавател математика и ИТ

Валентина Ангелова Иванова

Гл.учител, преподавател  география и икономика

15

Нели Стойчева Евтимова

Учител, преподавател БЕЛ

16

Яница Ненчева Василева

Учител ЦOУД, преподавател  химия и опазване на околната среда

17

Тодорка Първанова Михова

Ст.учител, преподавател музика

18

Валентина Калчева Денева

Ст.учител, преподавател БЕЛ

19

Светлана Панайотова Петрова

Ст.учител, преподавател АЕ

20

Ирена Владимирова

Учител, преподавател АЕ

21

Петранка Христова Йорданова

Ст.учител, преподавател ИИ  и ТиП

22

Марин Златев Тодоров

 Ст.учител, преподавател ФВС

23

Станимира Георгиева Дякова

учител ЦОУД 3 кл

24

Анна Веселова Атанасова

учител ЦОУД 3 кл. 

25

Фатме Мехмедова Мехмед

учител ЦОУД 4 кл.

26

Нели Христова Ганчева

учител ЦОУД 4 кл.

27

Румяна Пенчева Лазарова

учител ЦОУД 1 кл. 

28

Еленка Михайлова Тодорова

учител ЦОУД 1 кл.

29

Иванка Янкова Георгиева

 учител ЦОУД 2 кл.

30

Радостина Станчева

учител ЦОУД 5 кл.

31

Капка Коларова

учител ЦОУД 5 кл. 

32


учител ЦОУД 6 кл. 

33

Десислава Великова Тодорова

учител ЦОУД 6 кл. - 

34

Деница Тодорова Димитрова

Педагогически съветник 

35

Елена Колева Христова

Логопед

36

Марияна Атанасова

Счетоводител

37

Гергана Вълова Балева

Технически изпълнител

38

Елица Янкова Владимирова

ЗАС

39

Мариана

Чистачка

40

Сениха Сабри Хасан

Чистачка

41

Назифя Сабри Мехмед

Чистачка

42

Мариана Живкова Русева

Чистачка

43

Елимаз Юсеин Яшар

Чистачка

44

Димитър Димитров Иванов

Общ работник, огняр


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg