Кратка история на училището

Години

22.04.1964                                  

  Създадено с решение на ГОНС – гр.Провадия.

1964-1970                                      

Училището се помещава в сградата на днешното СОУ „Д.Благоев“.

1964-1965

На първия педагогически съвет е взето решение училището да носи името на патриарха на българската литература Иван Вазов.

1964-1965       

В училището се обучават 879 ученици от I  до  VIII клас. Учителският колектив сесъстои от 43 учители, 1 административен служител, 1 библиотекар,1 майстор-специалист и 7 души помощен персонал. Сред първите учители в нашето училище са госпожа Иванка Гатева, г-жа Катя Маринова, г-жа Александра Пенчева, г-н Нико Ников, г-жа Димитричка Стоянова, г-жа Фотинка Костова, г-н Мехмед Сюлейманов, г-жа Калинка Трайкова, г-жа Недялка Минкова, г-жа Руска Стоянова и др.

1965 

Знамето на училището е осветено тържествено в гр.Сопот, пред паметника на Иван Вазов.

1968 

Започва строителството на настоящата сграда.

30.03.1970 

Училището се премества в новата сграда.

1973-1974 

Училището става базово за шестгодишни първокласници, а след няколко години и за останалите класове.

1964-1972  

Първият директор на училището е госпожа Цветанка Кънчева, а заместник-директор – г-жа Мария Никова.

1973-1974 

Училището се ръководи от г-н Иван Маринов – директор и г-жа Александра Пенчева – зам.директор.

1975-1976 

Училището се ръководи от г-жа Александра Пенчева – директор и г-жа Пенка Палазова – зам.директор.

1976-1986 

Училището се ръководи от г-жа Стефка Иванова – директор и г-жа Димитричка Стоянова, г-жа Пенка Палазова, г-жа Катя Жечева и г-жа Дора Златева – зам.директори.

1986-1998 

Училището се ръководи от г-жа Лидия Пташникова – директор, г-жа Пенка Палазова, г-жа Дора Златева, г-жа Ганка Никова – зам.директори и г-жа Пенка Мирчева и г-н Недко Неделчев – помощник директори.

1998- 2008 

Училището се ръководи от г-жа Пенка Радева – директор, г-н Йордан Михалев  и г-жа Росица Илиева – помощник директори.

2008-2014 

Директор на училището е г-н Благой Митев, пом.директор г-жа Росица Илиева. През този период по проект на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 -2013 година - схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-01/2007  се извърши саниране и ремонтни дейности в училище - подмяна на дограма, топлоизолация и хидроизолация на сградата, подмяна на осветителни тела, асфалтиране на открити площадки, подмяна на настилки, подмяна на тротоарни плочи, боядисване, подмяна на ВиК части и др. Училището чества 50-годишен юбилей.

 

 

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg