Материална база

Материална база

Интересът към училището и увеличаването на броя ученици, постъпващи при нас, поставят основните ни приоритети - добра материална база, високо качество на учебния процес и професионален мениджмънт. Това е гаранцията ни за успех.


 

    Второ основно училище разполага със съвременна материално-техническа база, която се стремим да разширяваме и модернизираме всяка година.

    Учебният процес се провежда в просторни, светли и добре обзаведени класни стаи и кабинети. На разположение на всички ученици са:

  • два компютърни кабинета с интернет – достъп;
  • два кабинета по чуждоезиково обучение;
  • специализирани кабинети по физика,  химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, география и икономика,  история и цивилизация;
  • кабинет по музика и кабинет по изобразително изкуство, технологии и предприемачество;
  • два физкултурни салона;
  • богата училищна библиотека, музейна експозиция и административни помещения;
  • медицински и ресурсен кабинет;
  • обширен двор със спортни площадки, място за отдих с пейки и много зеленина;
  • игротека.

    Всички учебни помещения са оборудвани със съвременна учебна мебел и учебни технически средства.

    Училището предлага столово  хранене с  разнообразна и здравословна храна.

    Осигурен е достъп и на лица в неравностойно положение.

 

КЛАСНИ СТАИ И КАБИНЕТИ
Материална база
ФИЗКУЛТУРНИ САЛОНИ И ПЛОЩАДКИ
Материална база
БИБЛИОТЕКА И СТОЛОВА
Материална база
СТАЯ НА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
Материална база
ИЗ УЧИЛИЩНИТЕ КОРИДОРИ
Материална база
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg