Прием


Уважаеми родители, първи клас е изпитание за детето и за Вас. Малкият човек навлиза в нов етап от живота си, преодолява трудности, развива и променя много неща в себе си. Всичко това е ново за него и той  ще има нужда от Вашата и нашата помощ и подкрепа.

         В първи клас се формират основни умения и навици, които са полезни за цялостното реализиране на човека, затова е особено важно да бъдат изградени правилно. 

УСПЕХ, СКЪПИ РОДИТЕЛИ!

 ЗАЕДНО ЩЕ СЕ СПРАВИМ!

За учебната 2020/2021г. 

II ОУ "Иван Вазов" предлага:


Избираеми часове -
 • Български език и литература;
 • Английски език;
 • Математика;
 • Информационни технологии;
 • Изобразително изкуство.
И още:
 • Целодневно обучение от 8 до 17 часа;
 • Уютни класни стаи в отделен корпус на училищната сграда;
 • Съвременна материално-техническа база;
 • Компютърни кабинети;
 • Училищен стол / закуска и обяд/;
 •  Логопедична и ресурсна помощ;
 • Педагогически съветник;
 • Медицински кабинет;
 • Екскурзии с учебна цел.

За да може Вашето дете да се запознае с училището, да намери нови приятели, да се забавлява, да се чувства спокойно и сигурно, когато на 15 септември прекрачи прага на училището - 

За бъдещите първокласници организираме

ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ
от 8 до 30 юни 2020г.

 • Ангажираност на децата от 9 до 12 часа;
 • Времетраене на едно занятие 30 мин.

Занятията ще се водят от учителите на първи клас:

 • Галина Стоянова  
 • Марияна Атанасова


Срокове за записване и
необходими документи:

- приемане на заявления: 
от 4.05 - 2.06.2020 г.
- Записване на класираните деца в първи клас 
 от 5.06. до 10.06.2020г.
- Необходими документи при записване :
 • документ за адресна регистрация;
 •  удостоверение  за завършена подготвителна група;
 • акт за раждане. 

Заявление за кандидатстване

/  изтегли /


ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПГ / изтегли 
Защо да изберете нас?

· Предучилищната група е без такса;

· В училище подготовката е много добра и се полагат внимание, грижа, отговорност и разбиране към всяко дете;

· Детето по-добре се адаптира при постъпване в първи клас;

· Има изградени приятелства с бъдещите си съученици

Предлагаме:


 · Богата материална база;

· Полудневно обучение;

· Столово хранене/ безплатна закуска/;

· Занимания по интереси;

· Интерактивни игрови методи на преподаване;

· Изучаване на български език ;

· Възможност за развитие и изява на всяко дете

 

Срокове за записване и необходими документи:

         от 4.05  до 2.06.2020 г.

 •  Заявление по образец на училището;  
 •  Акт за раждане /копие/

 

Прием
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg