Прием

Уважаеми родители, първи клас е изпитание за детето и за Вас. Малкият човек навлиза в нов етап от живота си, преодолява трудности, развива и променя много неща в себе си. Всичко това е ново за него и той  ще има нужда от Вашата и нашата помощ и подкрепа.

         В първи клас се формират основни умения и навици, които са полезни за цялостното реализиране на човека, затова е особено важно да бъдат изградени правилно. 


УСПЕХ, СКЪПИ РОДИТЕЛИ!

 ЗАЕДНО ЩЕ СЕ СПРАВИМ!

За учебната 2019/2020 г.
 II ОУ "Иван Вазов" предлага:
Избираеми часове -
 • Български език и литература;
 • Английски език;
 • Математика;
 • Информационни технологии;
 • Изобразително изкуство.
И още:
 • Целодневно обучение от 8 до 17 часа;
 • Уютни класни стаи в отделен корпус на училищната сграда;
 • Модерна материално-техническа база;
 • ИТ кабинети ;
 • Училищен стол / закуска и обяд/;
 • Ресурсно подпомагане;
 •  Логопедичен кабинет;
 • Консултации с психолог;
 • Медицински кабинет;
 • Екскурзии с учебна цел.

За да може Вашето дете да се чувства спокойно
 и сигурно като първокласник, 
предоставяме възможност предварително да опознае училището, 
учителите и бъдещите си съученици.

За записаните първокласници организираме
ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ
от 3 до 28 юни

 • Ангажираност на децата от 9 до 12 часа;
 • Времетраене на едно занятие 30 мин.

Занятията ще се водят от учителите на първи клас:
 • Росинка Христова  
 • Тонка Димитрова
Ден на отворените врати

Всеки родител може да посети училището, 
за да получи отговори на въпросите си 
в деня на отворените врати на 30.04.2019г.

С удоволствие ще Ви отговорим!
Срокове за записване и
необходими документи:

- подаване на заявление от родителите: 
01.04 - 31.05.2019 г.- Записване на класираните деца в първи клас с оригинала на удостоверението 
за завършена подготвителна група - 

от 06.06.2019 г. до 12.06.2019г

 ЗАПОВЕД ПЛАН-ПРИЕМ

ПРАВИЛА за прием на ученици в 1-ви клас на общинските училища в гр.Провадия

РАЙОНИРАНЕ на всички училища в гр.Провадия


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ изтегли /


Прием


ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПГ / изтегли 
Защо да изберете нас?

· Предучилищната група е без такса;

· В училище подготовката е много добра и се полагат внимание, грижа, отговорност и разбиране към всяко дете;

· Детето по-добре се адаптира при постъпване в първи клас;

· Има изградени приятелства с бъдещите си съученици

Предлагаме:


 · Богата материална база;

· Полудневно обучение;

· Столово хранене/ безплатна закуска/;

· Занимания по интереси;

· Интерактивни игрови методи на преподаване;

· Изучаване на български език ;

· Възможност за развитие и изява на всяко дете

 

Срокове за записване и необходими документи:
         от 06.06  до 11.06.2019 г.

 •  Заявление по образец на училището;  
 •  Акт за раждане /копие/

 

Прием
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg