Еразъм+К2 "Стратегически партньорства в областта на образованието"

                                   ФИНАЛЪТ НА ЕДИН ОТ ПРОЕКТИТЕ ВЪВ II ОУ

     Благодарение на  възможността да се  участва в секторни и международни Стратегически партньорства на европейско ниво  един от проектите във второ основно училище „Ив. Вазов” е по програма „Еразъм+” –Проект „Създаване на нова методология на обучение по предприемачество  чрез Европейско регионално стратегическо партньорство”. Бенефициент  е община Рокишкис, Литва.

   Продължителността на проекта беше в рамките на 1.10.2015г. – 30.09.2017г. Ето защо на 4.09.2017г. се проведе заключителната конференция по проекта, като за целта имахме любезното домакинство на ресторант „Овеч”. Гостите от Литва бяха четири преставителки на проекта от тяхна страна.

   Конференцията беше уважена от : кмета на града, инж. Ф. Филев, зам.-кмета, г-жа Полизанова, зам.-кмета, А. Атанасов, председателя на общинския съвет в Провадия, г-н Б. Денев. Имаше представители на НЧ „Алеко Константинов 1884”, които заедно с нашето училище са партньори по проекта. Присъстваха и учители.

   Бяха представени две презентации – за хода и резултатите от проекта  - в Литва и в България.

    Организаторите анонсираха  крайните продукти – методически разработки на литовски, български и английски език за формиране на предприемачески  умения в двете училища на Rokiskis и Провадия.

   Гостите бяха поздравени с талантливите изпълнения на деца от Детската музикална школа при НЧ „Алеко Константинов 1884”. На последвалия коктейл се осъществиха допълнителни контакти. Разискваше се освен по линия на проекта и по отношение на впечатленията на литовците от България. Очертаха се и възможностите за продължаване на ползотворното взаимно сътрудничество.

  Участниците в проекта  заслужават овации за създадения краен продукт – методическо ръководство с твърди корици на двата езика.  Това е техният принос за подобряване на качеството на преподаване чрез мобилност и трансгранично сътрудничество.

Еразъм+К2 "Стратегически партньорства в областта на образованието"
Еразъм+К2 "Стратегически партньорства в областта на образованието"
Еразъм+К2 "Стратегически партньорства в областта на образованието"

ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО – ТРЕТА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА

17.10.2016г.


      В рамките на една седмица /10. 10. – 14.10./  се проведе третата партньорска среща по  Проект "Създаване на нова методология на обучение по предприемачество чрез Европейското регионално стратегическо партньорство"2015-1-LT01-KA201-013403.  Гостуваха ни седем учители от  Литва /гимназията в гр. Камаяй/

       Показахме им забележителностите на Провадия  - бяха посетени: Градският исторически музей, комплексният археологически  обект „Провадия-Солницата” , крепостта „Овеч”.

         Г-жа Р. Илиева, директор на Второ основно училище ги посрещна, а фолклорната певческа група, с вокален педагог г-жа Михова,  ги докосна до един от символите на българското – народните ни песни.

         Гостите разгледаха материалната база на училището, след което г-жа Г. Никова ги запозна с новите образователни стандарти по предприемачество в България. Г-жа П. Йорданова презентира методика за интерактивна бизнес игра /за създаване на изделие/.

        Следващите дни се осмислиха от наблюдаваните учебни компании в гимназиален етап:

   -  Във Варненската търговска гимназия „Г. С. Раковски” – урок по предприемачество в 12-ти клас;

   -  В Старопрестолната гимназия по икономика в гр. В.Търново – учебна компания „Банка”.

     Неусетно се изнизаха дните на посещението в България – много  са впечатленията и емоциите, трупа се опит чрез обменянето на информация по глобалната тема за предприемачеството в училище.

    Следващата партньорска среща  ще бъде през месец март – този път в Литва. Така  работната атмосфера създава неминуемо и  едно трайно приятелство.

ОЩЕ СНИМКИ  >>>

 

Еразъм+К2 "Стратегически партньорства в областта на образованието"

   ВЪЛНУВАЩО ПОСРЕЩАНЕ НА ГОСТИ ОТ ЛИТВА


        Дългоочакваната визита на гостите от Литва по Проект "Създаване на нова методология на обучение по предприемачество чрез Европейското регионално стратегическо партньорство"2015-1-LT01-KA201-013403 вече е факт. Днес, 06.06. 2016 г. , групата от десет литовци посетиха Второ основно училище „Ив. Вазов”.

         По традиция българското ”Добре дошли!” предполага питка с шарена сол и фолклорни мотиви. Групата за народно пеене на г-жа Т.Михова посрещна гостите. 

         След като разгледаха музейната сбирка, бяха поканени в учителската стая, където ги очакваше  представяне на училището, презентация за  българската образователна система,  а г-жа Г.Никова ги запозна с резултатите от проведените анкети с родители и ученици на тема предприемачество.  Педагогическият съветник г-н К. Добрев представи дейностите на ученическия съвет.

       В кабинета по изобразително изкуство и технологии, гостите  се запознаха с възможностите на полимерната глина. Под ръководството на г-жа П. Йорданова те изработиха малки сувенири.

       Визитата в България приключва в края на седмицата. Предстоят посещения на конкретни обекти извън град Провадия. Надяваме се да натрупат и отнесат в Литва много позитивни впечатления от България. Нека   българското гостоприемство ги съпътства по време на целия им престой. 

СНИМКИ

 

Еразъм+К2 "Стратегически партньорства в областта на образованието"

   ПОСЕЩЕНИЕТО В ЛИТВА - РАВНОСМЕТКАТА

  Групата наши представители, която беше в Литва, се завърна успешно. Колегите са удовлетворени от постигнатото и видяното. Споделиха, че  след пристигането си в гр. Рокишкис  били посрещнати тържествено - с присъщото за литовците гостоприемство.

    Наблюдавали са  уроци по предприемачество  /изобразително изкуство, английски език, руски език/. Имало е дискусия след тях. Гледали презентация на тема: Състоянието на образователната  система и реформите. Запознали ги с  развитието на предприемачеството в гимназията. Става ясно, че по време на  извънкласните занятия В кръжока „Моята кариера” учениците получават не само теоритични познания, но и полезни съвети за ориентиране в съвременния свят. Учейки, вземат решения, прилагат знания в практиката.

   По  време на визита при кмета на града са обсъдени образователни въпроси. Разведени  са  в две предприятия, които са партньори на посетеното училище. Там техните ученици се запознават с различни професии и стажуват. Посетен е и пролетен базар.

   В град Каунас е  разгледана най-престижната гимназия, Саулес - със 100-годишна история. Запознати са с  възможностите на 3D - технологиите в преподаването.

   Българските гости   имали и още едно вълнуващо посещение преди завръщането си –  в Етнокосмологическия музей  на Литва – единствен в света.

   В училището ни вече се проектира следващата среща –този път на територията на гр. Провадия – през месец юни. Надяваме се  и нашите партньори по проекта да се заредят с още по-вълнуващи преживявания в България.


СНИМКИ

 

САЙТ НА ПРОЕКТА :    http://www.kamajaiprovadija.lt/

Еразъм+К2 "Стратегически партньорства в областта на образованието"
ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ

   По програма „Еразъм+” се създава възможност за изграждане на партньорство между образованието и бизнеса. В рамките на  ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”К2 българските институции от образователната област могат да участват в секторни и междусекторни Стратегически партньорства на европейско ниво. Такъв е контекстът на новия проект – този път по покана  от община Рокишкис, Литва. А да си желан партньор, след съвместна дейност по предходен проект, довел до едно истинско приятелство, е  безспорен повод както за  удовлетвореност, така и за ново вдъхновение.

   На 28.01.2016г. в зала 204 на община Провадия се състоя  конференция за запознаване с целите и дейностите по проект: "Създаване на нова методология на обучението по предприемачество чрез Европейско регионалното стратегическо партньорство"2015-1-LT01-KA201-013403

   Второ основно училище “Иван Вазов“, съвместно с община Провадия , НЧ „Алеко Константинов“, община Рокишкис, Образователен център - Рокишкис и гимназията в гр.Камаяй/Литва/ са партньори в този проект.

   На изявата присъстваха : инж.Филчо Филев -  кмет на Община Провадия, г-н Анатоли Атанасов – зам.-кмет,  общински служители, директори, учители, представители на бизнеса и партньорските организации. Вниманието им бе насочено към  подготвената за конференцията презентация.

   Г-жа Росица Пиринлиева / Началник отдел “Хуманитарни дейности и програми за развитие“/ запозна аудиторията  със заложените  цели, дейности и очаквани резултати от международното сътрудничество. Отчетени бяха и  резултатите от първата работна визита в Литва.

   В края на конференцията бяха наградени първенците в конкурса за лого на проекта, проведен през м.ноември във Второ основно училище „Иван Вазов“. Присъстващите се информираха, че такъв конкурс  е направен и в Литва. Всички с нескрито задоволство възприеха съобщението ,че окончателно е предпочетено  българското лого, заело първо място.

  След предоставената възможност за задаване на въпроси се проведе кратка дискусия, в която г-жа Р.Пиринлиева и г-жа Г. Никова отговаряха и даваха разяснения.

  След приключването на обсъждането  присъстващите гости пожелаха успех  на начинанието. Получиха  от организаторите рекламни   материали с информация за проекта.

   Разделиха се с надеждата, че насърчаването на образованието по предприемачество сред младите хора, в обозримо бъдеще ще се отрази на заетостта, със специален акцент върху  преодоляване на безработицата в малкия град.

  

Еразъм+К2 "Стратегически партньорства в областта на образованието"
КОНКУРС ЗА ЛОГО НА ПРОЕКТА

      В края на месец ноември, във II ОУ се проведе конкурс за лого на проекта - изработено от учениците. Направена бе и изложба от всички идейни проекти. Учителите, както и представители на другите две партньорски организации, изказаха своето мнение и чрез гласуване беше избрано логото на Ригшан Османов от 7 клас. На второ място остана проекта на Александър Димов от 6 клас, а на трето- логото на Ванеса и Лъчезара от 7 клас.
Еразъм+К2 "Стратегически партньорства в областта на образованието"

ПЪРВА ВИЗИТА ПО ПРОЕКТ

"Създаване на нова методология на обучение по предприемачество чрез Европейско регионалното стратегическо партньорство"

2015-1-LT01-KA201-013403

 

 

     В началото на  месец  ноември  стартираха дейностите по спечеления международен проект, в който Второ основно училище „Ив. Вазов” е партньор.   В Литва, в община Рокишкис,  се проведе първата работна среща , на която присъстваха представители на всички  партньори и институции: Рита Гагичкине / община Рокишкис/, Елинга Микуленине и Далия  Валскине /образователен център на община Рокишкис), Оливия  Саранине  ( училище „Антанас Страздас“ в гр.Камаяй), Росица Пиринлиева(община Провадия), Силвия Боева Радева (НЧ "Алеко Константинов 1884" Провадия/, Ганка Никова и Петранка Йорданова Герчева (IIОУ "Иван Вазов" Провадия/.

 

04.11.2015 г. – работна среща на партньорите в Образователен център в Рокишкис

Еразъм+К2 "Стратегически партньорства в областта на образованието"

     Участниците си обмениха малки подаръци. Координаторът на проекта Рита Гагичкине направи кратка презентация за проекта, финансирането, припомни реда и условията за участието на институциите партньори.  Присъстващите на срещата се съгласиха, че средствата за изпълнението на проекта  ще бъдат използвани целенасочено и ще се следва  действащото законодателство във  всяка от страните . Направи се договорка между партньорите да предадат всички документи и копия от фактури  най-късно до 1 юни 2016 г. Също се уточни, че във всяка организация партньор  ще бъдат сформирани  работни  групи. Обсъден бе и интелектуалният продукт (методика на обучението по предприемачество), който ще бъде създаден по този проект. Беше договорено, как  трябва да  изглежда, в какъв формат,  печатното съдържание и илюстрации.  Изданието ще бъде отговорност на  Центъра за обучение и Народното читалище, а изпълнението  ще се извършва от подизпълнител.

 
Еразъм+К2 "Стратегически партньорства в областта на образованието"

   На работната среща беше обсъдено  какво и кога трябва да се направи, за дасе изпълнят всички дейности по проекта: училищата ще тестват различни идеи за развитие на предприемачеството, ще подготвят методически и дидактически материали. Членовете на образователен център Рокишкис и  Народно читалище "Алексо Константинов 1884" ще систематизират материалите за преподаване и ще ги  преведат на английски език. Материалите от Провадия ще бъдат изпратени до Центъра за обучение Рокишкис.

 Беше обсъдена и корицата на книжката. Публикациите в нея ще бъдат разпределени така, че за материалите на всеки учител да има 2 страници – в лявата да се поместят илюстрации, графики и др., а в дясната – методиката на два езика. Книжката ще бъде с твърди корици.

Представителите на общините Рокишкис и Провадия  ще наблюдават и контролират дейността на учителите. Материалите за публикуване ще бъдат оценени и ще се проведе мониторинг за въздействието на образователния процес.

Еразъм+К2 "Стратегически партньорства в областта на образованието"

  След вечеря се състоя среща между партньорите от България и членове на Рокишкис Ротари клуб, където им бе представена идеята на проекта и обсъдени възможности за сътрудничество между училищата и бизнес институции, за да се подпомогне развитието на методологията.05.11.2015 г. среща на партньорите в гимназия „Антанас Страздас“ в гр.Камаяй

Еразъм+К2 "Стратегически партньорства в областта на образованието"

          През втория ден се състоя среща в гимназията в гр.Камаяй, която също е партньор по проекта. Директорът Аугутис Тьомукас посрещна гостите с: „Добре дошли!“ и поднесе малки подаръци от училището. На свой ред и той получи красив акварел с изглед от Провадия и рекламни материали за града. Оливия  Саранине  представи кратка презентация за училището, а малките ученици поздравиха гостите с традиционен танц.

 Партньорите разгледаха учебната база на училището и детската градина и се срещнаха с учителите, които ще участват в проекта. Обсъдени бяха материалите за публикуване и програмата за българското посещение през март.

Еразъм+К2 "Стратегически партньорства в областта на образованието"
Еразъм+К2 "Стратегически партньорства в областта на образованието"
Еразъм+К2 "Стратегически партньорства в областта на образованието"
Еразъм+К2 "Стратегически партньорства в областта на образованието"

     

  В гимназията беше организиран  конкурс за лого на проекта – изработено от учениците, а всички партньори, присъстващи на срещата гласуваха за най-доброто. Направи се споразумение да се проведе подобен конкурс и в училището в гр.Провадия.  Той  трябва да приключи до 30.11.2015 г.


Освен това участниците уточниха  въпроса за публичност на проекта: до 31 декември 2015  следва да се публикуват  статиите за проекта на сайтове на партньорските организации и в местната преса. Също така да бъдат изработени  химикалки, чанти, ключодържатели, USB флашки със символи на този проект до 1 февруари 2016 г. 

     

    След срещата в гимназията, партньорите по проекта  отпътуваха за Аникшчай, където посетиха Регионалния парк,  Камъка на Пунтукас,  Катедралата в Аникшчай и наблюдаваха как природата може да се използва за туризъм.

Еразъм+К2 "Стратегически партньорства в областта на образованието"

06.11.2015 г. – Посещение на изложба „Училище 2015“ в гр.Вилнюс

 

  Членовете на институциите партньори : Рита Гагичкине / община Рокишкис/, Далия  Валскине /образователен център на община Рокишкис), Оливия  Саранине  ( училище „Антанас Страздас“ в гр.Камаяй), Росица Пиринлиева (община Провадия), Силвия Боева Радева (НЧ "Алексо Константинов 1884" Провадия/, Ганка Никова и Петранка Йорданова Герчева (IIОУ "Иван Вазов", Провадия посетиха изложба "Училище 2015 " в гр.Вилнюс, където  имаха възможност да видят най-новите ИТ технологии, методологии, дидактически материали и др .

 Беше посетен и  щанда на Junior Achievement, където учениците от ученическа бизнес компания от Каунас "Saules" гимназия представяха своя продукт.  Участниците в този проект се поинтересуваха от работата на тази фирма и се договориха с нея за посещение на  училището през март 2016.

Еразъм+К2 "Стратегически партньорства в областта на образованието"
Еразъм+К2 "Стратегически партньорства в областта на образованието"
Еразъм+К2 "Стратегически партньорства в областта на образованието"

***

Програма Erasmus+, Ключова дейност Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)

 

Проект "Създаване на нова методология на обучение по предприемачество чрез Европейско регионалното стратегическо партньорство"

2015-1-LT01-KA201-013403,

„The Creating of New Methodology of Entrepreneurship Education trough the European Regional Strategic Partnership“

Продължителност  1.10.2015 -30.09.2017г

Бенифициент  Община Рокишкис, Литва

Партньори: 

·         Гимназия Rokiškio г. Kamajų Anthony Strazdo, гр. Камайяй, Рокишкиски район,Литва

·         Образователен център на Община Рокишкис

·         Община Провадия, България

·         Второ основно училище „Иван Вазов“, Провадия, България

·         НЧ „Алеко Константинов 1884“, Провадия, България

 

Стойност: 91 188 евро

Цели на проекта

·         Повишаване на уменията на учениците  чрез по-ефективни методи на преподаване

·         Насърчаване на образованието по предприемачеството  и социалното предприемачество сред младите хора.

·         Подобряване на  на качеството на преподаване чрез мобилност и трансгранично сътрудничество.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg