НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  " ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО"

ЦЕЛ: Изграждане на компютърен кабинет с 15 работни терминални станции за обучението по информационни технологии от 1-8 клас.

СРОК : 31.01.2016 г.

СТОЙНОСТ: 13 800 лв.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg