Проект "УСПЕХ" 2014/2015

Проект УСПЕХ се осъществява по бюджетна линия  BG051PO001-4.2.05

 „Да направим училището привлекателно за младите хора“, Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 

Общата цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците от II ОУ „Иван Вазов” гр. Провадия, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности>>


Предлагаме възможност за участие на учениците в

СЛЕДНИТЕ ФОРМИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

през учебната 2014/2015 г.


                    1. Клуб " В света на животните" - р-л Галина Христова

снимки

                    2. Клуб "Приятели на животните"- р-л Виолета Маринова

снимки

                    3. Клуб "В света на приказките" - р-л Галина Недялкова

снимки

                    4. Клуб "Приказен свят" - р-л Тонка Димитрова

                    5. Секция "Спортни игри" - р-л Виолета Лалева

                    6. Секция "Да спортуваме заедно" - р-л Росинка Христова

                    7. Секция"Туризъм и спорт" - р-л Даринка Любенова

снимки

                    8. Ателие "Моето арт-магазинче" - р-л Стефанка Димитрова

                   www.facebook.com/AtelieMoetoArtMagazinsche

                    9. Клуб "Хоби свят" - р-л Петранка Йорданова

www.facebook.com/clubHobisviat

                   10. Клуб "Аз обичам България" - р-л Нели Димитрова

                   11. Клуб "Натура 2000" - р-л Величка Михайлова

                   12. Секция "Да изразя себе си чрез танци" - р-л Диляна Иванова

                   13. Студио "Сръчни ръце" - р-л Румяна Лазарова

снимки

                   14. Секция "Да танцуваме заедно" - р-л Диляна ИвановаВ момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg