НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "С грижа за ученика"

Цел: повишаване на знанията и попълване пропуските на учениците за достигане на образователния минимум от знания

МОДУЛ "НАЧАЛЕН ЕТАП"

 3 клас - БЕЛ - р-л Нели Димитрова;
 3 клас - Математика - Галина Недялкова.

МОДУЛ "ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП" 

7 клас - Математика - Ганка Никова;
8 клас - БЕЛ - Нели Евтимова;
8 клас - Математика - Стефанка Димитрова;
8 клас - Физика и астрономия - Стефанка Димитрова.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 1.10.2015 - 31.05.2016 г.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg